Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viamalinowowa malinowowa
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viamalinowowa malinowowa
6571 8711 500
0339 fd2c 500
Reposted bydudku dudku

September 04 2017

7333 3470
Reposted fromoll oll viagriber griber
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaOnly2you Only2you
nie wiem czy chcę
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoll oll

September 03 2017

4117 e1eb 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaczarnemajtki czarnemajtki
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaczarnemajtki czarnemajtki
2845 f6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaczarnemajtki czarnemajtki
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
1771 430d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
8682 bd90 500

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viaSayid Sayid
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viaKACHA KACHA
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
9531 13b3 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...